Proposta ciutadana

Del futur del Pla de Mallorca

Resum executiu 

De la proposta ciutadana del futur del Pla de Mallorca