Pla de sostenibilitat turística

Una oportunitat per la comarca

Proposta ciutadana

Del futur del Pla de Mallorca

Resum executiu 

De la proposta ciutadana del futur del Pla de Mallorca