• Comprendre les tendències actuals des d’una perspectiva integrada, alhora que diversa (sociològica, econòmica, antropològica, cultural, política, urbanística, arquitectònica, etc.) i oferir alternatives que millorin la qualitat de vida dels seus habitants.
  • Conèixer i donar a conèixer la història del Pla de Mallorca
  • Interpretar aquest coneixement segons les diferents disciplines científiques
  • Participar en els organismes institucionals, especialment la Mancomunitat del Pla i el Consell de Mallorca,
  • Organitzar i participar en debats públics.

Projectes

Una de les primeres activitats que des de Pla de Mallorca XXI estem fent és la creació d’aquesta revista, que tendrà una periodicitat mensual i que donarà compte de les iniciatives que tenen una importància cabdal per a la comarca. Ens nodrirem de les nostres idees i de les que ens feu arribar, sobretot a través dels periòdics que ja existeixen en els pobles.

Les tertúlies del Pla són una proposta de cicle de jornades per conèixer iniciatives de la comarca del Pla de Mallorca, per posar persones en contacte i per donar forma a idees en comú. En aquests encontres es presenta una iniciativa (social, empresarial, cultural…) en un sopar on ens trobam per conèixer aquest projecte, a on a més gaudim d’una entrevista/documental que s’ha fet a qui protagonitza aquella trobada.