• Comprendre les tendències actuals des d’una perspectiva integrada, alhora que diversa (sociològica, econòmica, antropològica, cultural, política, urbanística, arquitectònica, etc.) i oferir alternatives que millorin la qualitat de vida dels seus habitants.
  • Conèixer i donar a conèixer la història del Pla de Mallorca
  • Interpretar aquest coneixement segons les diferents disciplines científiques
  • Participar en els organismes institucionals, especialment la Mancomunitat del Pla i el Consell de Mallorca,
  • Organitzar i participar en debats públics.

Projectes

Una de les primeres activitats que des de Pla de Mallorca XXI estem fent és la creació d’aquesta revista, que tendrà una periodicitat mensual i que donarà compte de les iniciatives que tenen una importància cabdal per a la comarca. Ens nodrirem de les nostres idees i de les que ens feu arribar, sobretot a través dels periòdics que ja existeixen en els pobles.