La premsa forana al Pla de Mallorca: del segle XIX a l’actualitat

La premsa forana al Pla de Mallorca: del segle XIX a l’actualitat

La premsa forana es pot definir com la modalitat mallorquina de la premsa local i que, com a grup de publicacions nombroses i diverses, esdevé un fenomen periodístic i cultural