Montuïri i i tota la comarca del Pla experimenten amb el projecte ‘SuSTowns’

La sostenibilitat i la participació activa en són els eixos principals

Beatriz Martín i Maria Antònia Martí, tècniques. Foto: MUSOL

Què és la Fundació MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional) i quines tasques fa a Mallorca?MUSOL neix el 1998 de la mà d’un grup de funcionaris, professionals, experts i investigadors que centren els seus interessos i carreres professionals en l’àmbit de l’administració local espanyola. Des de la seva fundació, MUSOL té una vocació dirigida a la feina amb els ens locals, amb l’objectiu d’enfortir les capacitats dels actors locals i el seu paper en el desenvolupament local. Al llarg dels anys MUSOL ha diversificat la seva acció, des del punt de vista geogràfic i sectorial; però l’organització reafirma la seva ambició de constituir una referència a la feina amb els ens públics i les organitzacions locals d’Espanya, Europa, Àfrica i Amèrica Llatina.

A MUSOL promovem el dret a una vida digna i el desenvolupament sostenible de les poblacions més desfavorides, desenvolupant i enfortint les capacitats tant dels governs regionals i locals com de la societat civil espanyola, europea, de l’Àfrica i Amèrica Llatina, tot això en el marc dels processos de desenvolupament, descentralització i participació vigents en els països destinataris de la nostra activitat. Especialitzada en l’enfortiment dels governs locals i regionals dels països per ser institucions properes a les persones i responsables dels serveis bàsics d’aigua, salut i educació, defensa els valors democràtics, la justícia social, l’equitat i els drets humans. MUSOL creu en un treball que tingui com a base la transparència, la responsabilitat, l’aprenentatge i la innovació per lluitar contra la pobresa.

Actualment, desenvolupa diferents projectes de cooperació a Europa, Llatinoamèrica i Àfrica, així com de sensibilització per tota la geografia espanyola i europea. A MUSOL treballem en més de 50 projectes de cooperació a Espanya i Europa i també a països com Bolívia, Guatemala, Senegal, entre d’altres, així com en diferents projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament a tota la geografia espanyola.

La seu central és a València, però té diferents seus repartides per tot Espanya, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Andalusia, Galícia, Madrid, Tarragona, Extremadura, Barcelona i Mallorca. A Mallorca actualment hi ha 3 progectes en marxa:

– ‘SUSTOWNS’.

– Recentment hem arrencat amb un nou projecte, el ‘LOCAL4GREEN PLUS’

(Local4Green Plus LOCAL Fiscal Policies for GREEN Energy Mainstreaming).

– El programa ‘Bibliotecas sostenibles’, introducció de l’Agenda 2030 i els ODS en els serveis bibliotecaris municipals de les Illes Balears.

 

Cartell promocional de la iniciativa.

En què consisteix la iniciativa SuSTowns?

SuSTowns forma part del programa INTERREG MED, programa de cooperació europeu transnacional per a la zona del Mediterrani, finançada pel Fos Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L’objectiu del programa INTERREG MED és promoure el desenvolupament sostenible a la zona del Mediterrani. Fomentant conceptes i pràctiques innovadores i un ús sostenible dels recursos. Sempre donant suport a la integració social mitjançant un enfocament de cooperació integrat i de base territorial.

El Projecte SuSTowns respon a l’eix tres del programa Interreg MED, a l’objectiu específic d’enfortir el turisme sostenible i responsable, costaner i marítim. El projecte SuSTowns té com a objectiu augmentar la vocació turística dels pobles del Mediterrani, a través del desenvolupament i la promoció de polítiques públiques locals de turisme sostenible, que evitin el declivi del turisme i generin oportunitats i beneficis econòmics per a les comunitats i els operadors locals del sector.

El projecte SuSTowns té una durada de trenta mesos, que comprèn entre el novembre de 2019 i el juny de 2022, i compta amb un pressupost total de 2.872.000€.

 

Per què Montuïri, de la comarca del Pla, i ses Salines, del Migjorn, són els municipis pilot?

El projecte consta de deu socis i dinou municipis pilots a set països diferents: Itàlia, Espanya, Portugal, Croàcia, Grècia, Albània i Eslovènia. Els municipis pilots d’España es troben a Mallorca, i són ses Salines i Montuïri. Aquets dos van ser triats per la Fundació Musol com a municipis pilot, donada la seva ubicació, l’alt potencial turístic, Montuiri d’interior i ses Salines, costaner, així com les seves característiques històriques i culturals. Així mateix, compleixen amb els requisits requerits pel projecte, ubicació geogràfica en una illa i grandària.

 

Què s’ha fet fins a dia d’avui als dos municipis?

 1. Essent un projecte on la participació és clau per assegurar la seva continuació i sostenibilitat en el temps, es va plantejar en primer lloc la conformació de grups d’Acció Local que fossin figura de participació de tot el procés.
 2. El primer que es va fer amb els dos municipis pilots va ser l’elaboració d’una metodologia basada en la gestió de la qualitat total, per la gestió i governança d’un pla d’acció de turisme sostenible.
 3. Es van dissenyar els plans d’acció local de turisme sostenible per a cada un dels municipis, per a prevenir, i amb el període que ens trobem de crisi sanitària, per a fer front al declivi del turisme a través d’un enfocament participatiu.
 4. S’ha elaborat un pla de màrqueting estratègic, un producte turístic i ara s’està en un procés de campanya de destí per cada municipi pilot (que es presentava el 19 de maig a FITUR).
 5. Durant tot el projecte s’ha elaborat material audiovisual per donar a conèixer la destinació, i s’han organitzat formacions tant pel sector públic com pel sector privat.
 6. A partir de juny fins a la finalització del projecte (2022) entrarem en la fase de capitalització, on volem aconseguir que els aprenentatges se sistematitzin i s’incorporin en un model de turisme sostenible, que es proposarà a les autoritats autonòmiques i estatals juntament amb recomanacions de millora de les seves polítiques públiques en el sector.

L’església de Montuïri. Foto: Alberto Pla

Pel que sabem, aquest projecte aposta pel turisme sostenible i de qualitat, així com també per evitar el declivi dels pobles petits del Mediterrani. Així mateix, es vol valoritzar (posar en valor) el patrimoni cultural, com ara els jaciments arqueològics, i potenciar allò relacionat amb el respecte a les tradicions i al medi ambient. És així?

Montuïri i, en general, tota la mancomunitat de Pla, s’ha desmarcat del boom de la indústria hotelera i de la restauració que ha caracteritzat l’economia de Mallorca les últimes dècades. El sector turístic a Montuïri té actualment un gran potencial per ampliar i desestacionalitzar l’oferta turística de l’illa i assegurar el desenvolupament sostenible del sector respectant l’entorn socioeconòmic, cultural i ambiental del territori. El potencial turístic de Montuïri resideix principalment en la seva ubicació, una regió al centre de l’illa que ha quedat fora d’un intens desenvolupament turístic, amb paisatges ben conservats, mantenint la seva identitat i singularitat. La seva posició estratègica permet als visitants combinar estades en un espai únic i tranquil i gaudir, amb viatges curts, dels principals atractius turístics que ofereix l’illa.

El visitant de Montuïri sol apreciar la tranquil·litat, la cultura, la naturalesa i la gastronomia que ofereix el territori. Això ha permès el desenvolupament d’un turisme principalment slow per una banda i, per l’altra, d’un turisme més actiu gràcies a la possibilitat de realizar activitats de cicloturisme a l’entorn, allotjant-se a hotels rurals d’alta gamma.

La COVID-19, a més, ha marcat uns canvis en el mercat. Ens trobem amb un turista molt més exigent que requereix destins compromesos amb la seva conservació, que hagin posat en valor el seu patrimoni cultural i natural, reforçant la identitat, les tradicions i el local. Ens trobem llavors amb un destí, Montuïri i el Pla, amb un potencial enorme per a desenvolupar-se com a destinacions turístiques sostenibles i oferir una oferta, composta d’experiències turístiques totalment diferents i complementàries a l’oferta de costa. Sense perdre res de la seva autenticitat.

 

Les localitats del Pla centren el projecte. Foto: Marc Currius

Centrant-nos a Montuïri, quina metodologia se segueix? Com es pot ampliar aquest mateix projecte a la resta de municipis de la comarca del Pla?

L’objectiu és provar i desenvolupar una nova metodologia per a la participació activa i la governança, i un nou enfocament per al desenvolupament del turisme sostenible a les ciutats petites. En altres paraules, la intenció és augmentar la vocació turística local, generant oportunitats i beneficis econòmics per als operadors, a través de polítiques turístiques estructurades i de disseny conjunt, respectant les característiques del patrimoni històric, cultural, social i natural, per tal de no posar en perill els seus fràgils ecosistemes.

L’enfocament es basarà en les lliçons i eines produïdes pels socis a altres projectes finançats per la UE i en la pròpia experiència. En particular, com ja hem comentat, es produirà un diagnòstic de sostenibilitat local, nous productes turístics, un pla de màrqueting per a nous productes, un pla d’acció local amb iniciatives concretes que involucrin socis públics i privats, un grup d’acció local que rebrà capacitació i participació en una xarxa internacional de petites ciutats mediterrànies, amb els avantatges que pot generar aquesta interacció.

SuSTowns vol oferir a les àrees mediterrànies seleccionades eines de planificació i gestió de l’activitat turística que promoguin un turisme sostenible, de qualitat i que representen una alternativa per al desenvolupament sostenible de zones d’interior i illes, evitant els impactes negatius del turisme. Es tracta també de dotar d’instruments de creació i comunicació de la seva oferta turística a zones de petits nuclis amb encant que per estar a prop d’altres focus de turisme més importants i per les seves característiques tenen més difícil visibilitzar i materialitzar les seves fortaleses.

Amb l’objectiu de dissenyar polítiques públiques més innovadores en la gestió de la qualitat total i la capitalització d’altres mesures existents, el projecte fomentarà processos de participació en la planificació i promoció del pla turístic d’aquests municipis, que tenen la seva base econòmica en la valorització del patrimoni cultural local.

SuSTowns obtindrà les dades de les experiències pilot que es van a realitzar en les regions participants, el que suposarà la realització de sessions de treball amb els agents rellevants del sector turístic públic i privat de cada zona escollida. El resultat esperat del projecte és una oferta turística definida amb uns materials de promoció propis, i la visibilitat internacional que s’obtindrà amb l’intercanvi d’experiències amb les altres regions sòcies de l’arc mediterrani.

Amb el suport d’aquest projecte, els equips de govern municipal i el grup d’acció local comptaran amb la guia per incorporar indicadors de progrés per garantir aquesta transformació i, així mateix, podran desenvolupar projectes específics que es puguin presentar a les convocatòries d’ajuts i finançament promogudes per les administracions autonòmica, estatal i europea. Així mateix, aquest projecte té el desig implícit que el model turístic es desenvolupi de manera participativa amb els residents, sota la premissa de crear millors llocs per viure, que seran els millors llocs per visitar. L’interès i el dinamisme de les entitats que han participat en tot el procés de preparació d’aquest projecte assegura aquesta condició.

També destaca la necessitat que el pla d’acció es basi no només en la participació dels agents socials i econòmics de Montuïri, integrats en el grup d’acció local, sinó també mitjançant la cooperació i el treball en xarxa amb els municipis que integren la mancomunitat, així com amb altres territoris amb característiques similars. Així que el projecte és perfectament aplicable als altres municipis del Pla. A més, per les carecterístiques semplants dels municipis.

Hi ha una conversació molt fluida amb Joan Verger, batle de Montuiri, i Catalina Mir, Agent de desenvolupament local de Montuiri. Així com també amb Joana Maria Pascual Sansó, presidenta de la Mancomunitat Pla de Mallorca.

 

L’agricultura és protagonista a la comarca. Foto: Alberto Pla

Quins beneficis obtindrà la comarca del Pla? De tots és sabut que a preocupa seriosament des de fa dècades l’envelliment de la població, l’abandó de l’agricultura i les dificultats que els joves es quedin i tenguin sortides laborals…

El desenvolupament d’aquesta experiència turística vol ser una eina clau per assolir dos objectius estratègics principals, necessaris per situar el Pla de Mallorca com una destinació mediterrània autèntica, tranquil·la i de qualitat, ideal per viatjar i desconnectar. Els objectius són els següents:

 • Alinear els esforços entre els agents turístics públics i privats del Pla de Mallorca per crear una ruta que valori els atractius de la destinació i generi sinergies entre els seus municipis.
 • Convertir el turisme sostenible en una eina que contribueixi a mantenir l’essència de la destinació i no al revés.

L’objectiu general del pla d’acció és promoure un model de desenvolupament turístic sostenible i de qualitat basat en el prestigi i en l’autenticitat dels recursos patrimonials, paisatgístics i naturals de Montuïri i del Pla de Mallorca que permet l’atracció de nous visitants, la valorització del producte local i la dinamització turística i comercial. Tot això, a fi de crear noves oportunitats d’emprar i millorar la qualitat de la vida i el benestar social dels residents.

El programa d’experiències combina diferents tipus d’activitats, totes dins l’àmbit del turisme rural, actiu i de natura:

 • Senderisme i ciclisme.
 • Turisme lent.
 • Turisme fotogràfic de paisatge, cultura, viatges i natura.
 • Astroturisme.
 • Turisme cultural i tradicions vives envoltades de natura.
 • Turisme gastronòmic.

El focus també està posat als jaciments arqueològics. Foto: Marc Currius

Quines iniciatives falten per dur a terme? Quines previsions futures hi ha i quins són els terminis?

A partir d’aquest juny de 2021 fins a la finalització del projecte al juny de 2022 entrarem en la fase de capitalització, on volem aconseguir que els aprenentatges se sistematitzin i s’incorporin en un model de turisme sostenible, que es proposarà a les autoritats autonòmiques i estatals juntament amb recomanacions de millora de les seves polítiques públiques en el sector.

La idea és, des del projecte i la Fundació Musol, acompanyar-los i assessorar-los en el procés de Governança Turística. És essencial que es generi algun tipus de figura de gestió per a la implementació dels productes que des de SusTowns s’ha realitzat i per això necessitem que hi hagi una organització interna. Com i qui implementarà el Pla de Màrqueting? Qui gestionarà el destí? Com serà el procés de comercialització? Les eines són aquí, només falta aquesta organització per a la gestió del destí.

 

La crisi sanitària mundial pel coronavirus, COVID-19, ha deixat clar els riscos que suposa el monocultiu turístic i el descontrol.

El projecte SuStowns ha segut molt oportú donat el context de la pandèmia que estem experimentant, que va cridar l’atenció sobre la necessitat de garantir un equilibri cada vegada més gran entre l’home i el planeta que l’envolta.

Paga la pena assenyalar l’últim informe d’Euromonitor, que afirma que el 76% dels consumidors participaran més en la sostenibilitat després del COVID, però, el 42% de les empreses de viatges endarrerirà la decisió de crear nous productes sostenibles. Per tant, el municipi de Montuïri i el Pla de Mallorca tenen un gran potencial per respondre a aquests reptes en ser fàcilment accessibles des dels mercats de demanda i situar-se en zones turístiques consolidades, que compleixin els requisits esmentats.

En els darrers anys, els perfils de nous visitants interessats en noves formes de turisme (turisme actiu, ‘lent’, creatiu …) s’han consolidat als mercats de vacances en què el producte local, els paisatges ben conservats i l’interès per conèixer a fons els territoris que es visiten i connecten amb els seus residents són algunes de les principals condicions de l’elecció de la destinació i de l’experiència turística. Per aquest motiu, tenir un pla d’acció amb un enfocament global i basat en els principis d’un turisme sostenible i responsable hauria de permetre el desenvolupament d’un conjunt d’accions que ajudin a consolidar un model turístic per a Montuiri i el Pla de Mallorca. Ens hem d’adaptar a un model turístic sostenible.

– Governança turística per redefinir el model de turisme.

– Planificació sostenible i intel·ligent.

– Aposta per allò local.

– Reforçar la identitat cultural.

– Redissenyar experiències turístiques més sostenibles.

– Enfortiment de la cadena de valor turística.

– Màrqueting aplicat i flexible.

– Millorar la competivitat: innovació, coneixement i especialització intel·ligent.

L’objectiu és, per tant, consolidar i connectar amb les noves tendències del turisme post COVID-19, en particular, fer dels pobles de la Mediterrània destinacions sostenibles i atractives, que contribueixin a diversificar i desestacionalitzar el flux turístic, afavorint una major distribució del turisme sostenible i del seu impacte socioeconòmic en el territori.

La promoció n’és una de les estratègies. Foto: SuSTowns

Quines són les principals virtuts-punts forts de Montuïri i del Pla: les tradicions, els museus, els monuments, les rutes cicloturístiques, els paisatges…?

Tant l’Ajuntament com els residents mateixos apunten a un major desenvolupament del turisme que ofereixi qualitat als visitants i conservi l’autenticitat del lloc caracteritzada per un paisatge eminentment rural i per una gastronomia i costums i tradicions vives i arrelades en l’entorn pròpies de l’interior de Mallorca. Tots dos són destins d’interior, tradicionals, que conserven la seva autenticitat i encant. Tenen un gran potencial en quant a turisme cultural, turisme rural, astronòmic (observació d’estrelles), turisme gastronòmic, de naturalesa i esportiu.

Per a ells s’ha dissenyat el producte turístic ‘Colors del Pla’. La proposta de valor de l’experiència ‘Colors del Pla’ es basa en promoure i accentuar els aspectes següents, que diferencien aquesta experiència al Pla de Mallorca i Montuïri d’altres destinacions competidores del Mediterrani i les Illes Balears:

 • Una destinació allunyada del soroll, però a prop de tot.
 • Una experiència que inclou les comoditats de viatjar amb una agència i la llibertat de viatjar pel vostre compte.
 • Rutes per senders tranquils envoltats de natura que connecten pobles amb encant.
 • Una àmplia oferta natural, cultural i gastronòmica que permet crear rutes per a tots els gustos.
 • Allotjament de qualitat, centrat en el descans i la comoditat, envoltat de natura. Els viatgers no aniran de municipi en municipi, sinó d’allotjament en allotjament. Els allotjaments seran un dels principals motors de la demanda i una part fonamental de l’experiència turística, ja que no només seran el lloc on s’allotjaran els viatgers, sinó que també tindran un paper actiu en el desenvolupament i el funcionament d’algunes experiències, principalment en categories com wellness (spa, wellness, etc.) o gastronomia (tallers de cuina, agricultura, etc.). A més, la gran majoria d’aquests allotjaments tenen experiència en rutes de senderisme i ciclisme, de manera que s’adaptaran perfectament a les necessitats dels segments de mercat objectiu.

‘Colors del Pla’ és la nova marca que donarà nom al dossier d’experiències turístiques sostenibles del Pla de Mallorca. Un sistema d’experiències dissenyades perquè el viatger descobreixi la naturalesa, la cultura i l’encant dels pobles del Pla de Mallorca. Aquesta nova marca turística neix amb l’objectiu de posicionar el Pla de Mallorca com un destí referent per al turisme actiu, rural i cultural a l’illa i poder agrupar a totes les empreses interessades i compromeses amb el desenvolupament del turisme sostenible i de qualitat en el territori.

Itinerari il·lustratiu de la primera  experiència turística ‘Colores del Pla’

DIA 1 = (1) Puig de Sant Miquel & (2) Museu Son Fornés (3) Centre antic de Montuïri (4) Jaciment de Son Fornés (5)

Allotjament recomanat per experiència gastronòmica i pernoctar = 8 kms

DIA 2= (1) Font de Pina (2) Centre de Mallorca (3 i 4) Molins fariners (5) Hípica per excursió a cavall (6, 7, 8 y 9) Ruta Talaiòtica a cavall (10) Allotjament recomanat per experiència gastronòmica i pernoctar = 20 kms

DIA 3= (1) Centre antic de Llubí (2) Centre antic de Maria de la Salut (3) Centre antic d’Ariany (4) Experiènciaenoturística a una vinya DO mallorquina (5) Centre antic de Petra (6) Allotjament recomanat per experiènciagastronòmica i pernoctar = 22 kms

DIA 4= (1) Vol en globus (2) Centre antic de Vilafranca de Bonany (3) Mirador del Pla a Sant Joan (4) Montuïri (5)Centre antic d’Algaida (6) Museu del Vidre de Gordiola (7) Puig de Randa = 23 kms

Francesco Filippi, director de la Fundación MUSOL. Foto: MUSOL

La sostenibilitat ha de ser l’eix transversal de l’experiència turística ‘Colors del Pla’. Per a això, és necessari garantir el mínim impacte sobre els ecosistemes i el medi ambient de la destinació i assegurar-se que hi ha el compromís de complir una sèrie d’accions tant per part dels viatgers, entitats públiques com de les empreses de les quals formen part.

 • Complir els criteris de sostenibilitat per a l’adhesió a la marca experiència turística.
 • Compensar la petjada de carboni del viatger a la destinació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *