Sobre la crisi del coronavirus a Mallorca

Sobre la crisi del coronavirus a Mallorca

Una declaració d’intencions cap a un futur més just, més pròsper i més resilient

Comunicat a l’opinió pública de les associacions Tramuntana XXI, Pla de Mallorca XXI i Palma XXI i la Fundació Iniciatives del Mediterrani

Mallorca, 16/04/2020.– La pandèmia del coronavirus ha posat de manifest la fragilitat dels nostres sistemes polítics, econòmics i socials així com l’extrema vulnerabilitat de les persones. Tot indica que la crisi sanitària que vivim en aquests moments derivarà en una profunda crisi econòmica i social amb efectes prolongats. La situació balear és especialment greu a causa de la dependència que té la seva economia de la indústria turística, un dels sectors més afectats en l’actual situació. Per això l’esforç i compromís del conjunt de la seva població haurà de ser exemplar.

En aquest context, les associacions Palma XXI, Tramuntana XXI, Pla de Mallorca XXI i la Fundació Iniciatives del Mediterrani volem manifestar la nostra intenció de redoblar els nostres esforços a continuar treballant per una societat i un entorn més just, més pròsper i més resilient. En el context de la crisi climàtica i des del marc de la transició ecològica, farem ús de totes les nostres eines per a contribuir a la reconstrucció sostenible de la nostra economia i la nostra societat.

Per a això continuarem treballant des dels nostres àmbits i òptiques particulars en els següents fronts:

Societat. La present crisi sanitària ha deixat clar que una sanitat pública, universal i solvent així com la solidaritat i el suport a les persones més vulnerables són condicions imprescindibles per a perdurar i avançar com a societat.

Per això volem manifestar la nostra intenció de:

  • Realitzar un seguiment de la crisi sociosanitària i mantenir contactes periòdics amb agents claus del sector.
  • Bolcar-nos en la creació de continguts i espais digitals i presencials, per a seguir amb la nostra missió de generar diàleg entre persones, entitats i sectors per a augmentar la participació i avançar en bloc com a societat.
  • Facilitar la participació de la societat civil en la presa de decisions i defensar els béns i drets comuns.

Economia. L’excessiva dependència de la indústria turística representa un risc massa elevat per a la nostra societat. Les nefastes conseqüències econòmiques i socials de la paralització de l’activitat turística posen de manifest la urgent necessitat de diversificar l’economia. Sectors com la innovació, educació, el medi ambient, l’agricultura, la indústria i la cultura han de reforçar-se per a configurar un teixit econòmic sòlid que respongui a les necessitats de les illes.

Per això treballarem per a:

  • Continuar avançant en la diversificació de l’economia que ha d’afectar tant els sectors de serveis i turisme, com a indústria, investigació i sector primari del nostre model productiu. Atenent especialment als conceptes de sostenibilitat i resiliència, impulsant i col·laborant el treball en xarxa amb entitats públiques i privades.
  • Reforçar el sector primari, creant una comissió de seguiment de l’agricultura a Mallorca i donant el nostre suport a les xarxes d’entitats, impulsant el producte local i ecològic.
  • Donar suport i visibilitzar iniciatives culturals i de recuperació patrimonial, tant pel seu valor i aportació fonamental a la societat de les illes, com per ser activitats potencialment rendibles en el marc d’un escenari diversificat de l’economia.

Medi ambient. El bon funcionament econòmic i social estarà sempre condicionat pel factor ambiental i climàtic, de manera que qualsevol actuació que duguem a terme, ha d’ajustar-se als principis de transició energètica i al context d’emergència climàtica. Un medi ambient viu i resilient és una garantia a llarg termini per a la nostra economia i benestar.

Per això necessitem:

  • Continuar treballant amb entitats socials i administracions públiques per a estudiar i establir capacitats de càrrega en activitats que són contaminants, potencialment perjudicials per a la salut pública o que tenen un impacte sobre els recursos i els ecosistemes naturals.
  • Apostar per un desenvolupament agrícola ecològic i adaptat al canvi climàtic, establint llaços tant en les Balears com amb regions veïnes del Mediterrani.
  • Incentivar i donar suport a accions que suposin la incorporació de bones pràctiques ambientals i d’economia baixa en carboni, l’ús responsable de recursos hídrics i energètics o la mobilitat sostenible.

Ens trobem enfront d’un repte de magnitud i conseqüències encara avui impossibles de calcular, una situació compromesa que inevitablement ens deixarà ferides. Al mateix temps, aquests dies també ens deixen senyals per a l’esperança, amb una societat civil compromesa amb el benestar comú i el suport als més vulnerables i pròxims; actituds que ens mostren que sí, que formem part d’una societat amb sentiment comunitari que pot unir-se i afrontar el futur en conjunt, amb solidaritat i compromís.

Tenim l’oportunitat de recuperar-nos des de la cooperació i el consens, aplicant bones pràctiques per a corregir inèrcies viciades, reprendre activitats i enfortir sectors. Aplicar una planificació estratègica en què la necessària recuperació turística, sigui aprofitada per reconduir el model cap a una economia més integrada. D’aquesta manera, i en la línia que ens ha caracteritzat fins ara, els nostres esforços aniran dirigits a millorar la vida de les persones i treballar en favor de la responsabilitat ambiental, econòmica i social, amb l’objectiu de regenerar les illes des del diàleg.